Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

 

КОНКУРС „ЕКО-ФАНТАЗИИ”-2015г.

РЕАЛИЗИРА СЕ В РАМКИТЕ НА

СВЕТОВНИ ДНИ НА МЛАДЕЖКАТА АКТИВНОСТ

и СЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА

ПРОТОКОЛ

Наградени участници:

Колективни участници:

1-5 клас

За оригинална еко-идея

1. Екип на IVб клас, II СОУ „Проф. Никола Маринов”

– Виктория Тодорова, Дилек Гюрджанова, Севил Шерифова и Кристиана Паскалева

2. Екип  на IV ОУ „Иван Вазов” – I – Vклас – три проекта

6-12 клас

За оригинална еко-идея

1. Екип на Първо СОУ „Св.Седмочисленици”

- Велислава Милева и Димана Цветанова

2. Екип на IV ОУ „Иван Вазов”, Осми клас - момчета

Индивидуални участници:

1-4 клас

За висока художествена стойност

1. Ангел Пламенов Иванов - ОДК-Търговище

2. Петър Милков Миланов - ОДК-Търговище

За оригинална еко-идея

1. Йоанна Стефанова Николова - I ОУ „Христо Ботев”, II клас

2. Ерен Евгениев Стелиянов - ОДК-Търговище

5-8 клас

За висока художествена стойност

1. Християна Александрова Пеева - ОДК-Търговище

2. Нора Деянова Андреевич - ОДК-Търговище

3. Александра Тодорова Христова - ОДК-Търговище

4. Сияна Ненова Ненова - ОДК-Търговище

5. Преслава Николаева Христова - ОДК-Търговище

6. Илияна Петкова Янева - ОДК-Търговище

7. Божидар Денев Денев – ОДК-Търговище

8. Венцислава Юлиянова Христова - Ателие „Амалипе” ОУ „Г.С.Раковски”

За оригинална еко-идея

1. Самий Олена Седая -Помощно училище „Д-р П.БЕРОН”

2. Фигян Бехчетова – Помощно училище „Д-р П.БЕРОН”

3. Мирослав Тонев - Помощно училище „Д-р П.БЕРОН”

4. Умут Лятиф – I ОУ „Христо Ботев”, V клас

5. Даниел Кирилов Косев - I ОУ „Христо Ботев”, V клас

6. Ивалина Александрова – II СОУ „Проф. Никола Маринов”

7. Виктория Велизарова Недкова - II СОУ „Проф. Никола Маринов”

8. Виолина Стойчева Илиева - III ОУ „П.Р. Славейков”

9. Йорданка Николова Йорданова – III ОУ „П.Р. Славейков”

10. Ачелия Юзай – IV ОУ „Иван Вазов”

11. Геновева Недкова Маринова - Ателие „Амалипе” ОУ „Г.С.Раковски”

9-12 клас

За висока художествена стойност

1. Десислава Светославова Стефанова - II СОУ „Проф. Никола Маринов”

2. Десислава Николаева Серафимова - II СОУ „Проф. Никола Маринов”

3. Александър Асенов Чатов - II СОУ „Проф. Никола Маринов”

За оригинална еко-идея

1. Емине Илязова – Помощно училище „Д-р П.БЕРОН”

2. 2. Фатме Лейля Хасанова - Помощно училище „Д-р П.БЕРОН”

Жури:

1. Галина Абаджимаринова – сценограф-художник в Драматичен театър – Търговище

 

2. Славка Георгиева – преподавател по „Приложни изкуства” и ръководител на Клуб „Батик” към Младежки дом-Търговище

3. Диляна Стойчева – гл. специалист в Младежки дом – Търговище  и специалист „Информационни услуги” в МИКЦ-Търговище

Конкурсът е част от проект „МИКЦ-Търговище – в подкрепа на младите хора”, който се изпълнява от Сдружение „Мисионис”, Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 1: „Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/”. Финансира се от Министерство на младежта и спорта.

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.