Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

Петото обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе на тема „Екология. Местни политики за опазване на околната среда”. То се състоя днес в камерната зала на Младежки дом. Участваха 20 младежи от училищата в Търговище. Обучител бе Екатерина Милиславова – председател на Сдружение „Мисионис”. Заедно с нея младежите обсъдиха, по какъв начин в региона се замърсяват водата, въздуха и околната среда.
Учениците получиха информация във връзка с европейската, националната и местната еко-политика. Акцентирано бе върху правомощията и задълженията на местната власт. Младежите споделиха, че според тях заводите и хората замърсяват въздуха и средата, а разделното сметосъбиране, въведено в града, е неефективно. По време на срещата те научиха кои са предприятията, потенциални замърсители в региона, според доклади на РИОСВ и че в района на ж.п. гарата въздухът е най-замърсен, защото се намира в ниското.
Проследен бе пътя на отпадъците от дома до депото за сепариране в Търговище, от където те се изпращат за рециклиране. Дадени бяха редица конкретни примери за положителни европейски практики. Екатерина Милиславова посочи Швейцария като страна с най-голям ангажимент към опазването на природата, а Австрия с най-сериозно отношение към рециклирането на отпадъци. Двете европейски страни рециклират 70% от отпадъците си, коментира тя, надминава ги само САЩ, където се стремят към максимално преработване на отпадъците.
Разделени по групи, участниците в обучението изработиха местна програма, включваща мерки за опазване на околната среда. „Нашето съзнание е решаващо за опазването на собствения ни град – сподели в края на срещата Екатерина Милиславова.”
През септември в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ младежи от Търговище участваха в психологически тренинг и в Клуб по журналистика. Темата на тренинга бе – „Изграждане на нов модел на поведение и развиване на умението да се отстояваме, чрез ролеви игри и визуализация”. Водещи бяха отново психологът Марина Маринова и психотерапевтът Ани Петрова, които работят към консултативния кабинет по проекта.
Клубът по журналистика, създаден в рамките на проекта, събра млади хора със сериозен интерес към писането, някои от тях с известен опит – с публикувани или излъчени материали в местни медии. Треньор в клуба е Антоанета Марчева – кореспондент на в. „Труд” и член на Сдружение „Мисионис”.
„Журналистиката е труден занаят, в който трябва да влизат идеалисти. Друг въпрос е, че често системата се опитва да смели идеалистите. Затова аз искам да ви науча да отстоявате позициите си и да бъдете смели.” – сподели тя с младежите. Достатъчно теория и повече практика ще бъдат включени в обучението, младежите ще имат възможност да се запознаят с работата на важни за обществения живот институции и да отразяват реални ситуации.
Проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се финансира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОМН и се изпълнява от Сдружение „Мисионис”, в партньорство с Младежки дом и Община Търговище.

 

 

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2023

design compaskom©.