Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

В подкрепа на деца със специални образователни потребности от Търговище

За поредна година Младежки дом-Търговище, подпомага заключителните дейности по съвместната изява на деца със специални образователни потребности от Търговище и младежи от Швейцария, обучаващи се по методите на Валдорфската педагогика.
Вече шеста година, в края на октомври, в гр. Търговище пристигат дванадесетокласници от Валдорфско училище ATELIERSCHULE ZÜRICH - Цюрих, които провеждат социалната си практика в Център за специална образователна подкрепа-Търговище. Това е съвместен проект на двете институции, който се осъществява със съдействието на Сдружение „ДАР” и САЛПСТ. Партньор на заключителната част на проекта е Младежки дом-Търговище, който предоставя безвъзмездно зала, озвучаване и осветление за тържеството-концерт, илюстриращо методите на Валдорфската педагогика и резултатите от тяхното прилагане.
Швейцарските младежи и техните преподаватели представят в Търговище добри и утвърдени европейски практики за работа по интереси в ателиета с разнообразна насоченост за деца с различни проблеми. Съвместните занимания с по-големи и различни по бит и култура ученици, зареждат с позитивизъм и стимулират децата за активно общуване и работа за представяне на собствените им силни страни. 
В основата на всяка дейност е общата групова работа и приносът на отделния участник за изпълнение на задачата за деня, която е част от цикъла провеждащи се занятия. 
Заключителното тържеството-концерт ще се състои на 3 ноември 2017г. от 11.00ч. в концертната зала на Младежки дом.

Снимка на Диляна Стойчева.

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2019

design compaskom©.