Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

 

"СЛОВО И БАГРА"

От 1999 г. Младежки дом - Търговище е организатор на общински конкурс за творчество "СЛОВО И БАГРА". Конкурсът е насочен към младежи и девойки от 12 до 18 години, като основната му цел е да се стимулират младите хора за изява в 2 направления : литература и изобразително изкуство. В направление „Литература” се приемат разкази, есета и стихотворения. Младите участници с интереси в областта на изобразителното изкуство могат да се представят чрез рисунка или плакат. Отличените от двата раздела на конкурса получават грамоти и предметни награди за съответната форма на творчество.
Всеки участник може да участва и в двата раздела на конкурса с по едно авторско произведение, специално подготвено за конкурса.
Формат на картините - неограничен. Техника на изпълнение - акварел, пастел, графика.
Обем на литературните творби – до 3 страници.

Наградиха най-добрите творби от "СЛОВО И БАГРА"

ХІV Общински конкурс за творчество „Слово и Багра” на тема: „Моето европейско бъдеще”

 

ГАЛЕРИЯ

 

ПРОТОКОЛИ:

 

Раздел   "Литературно творчество":

Възрастова група 5 и 6 клас

жанр: Есе

първо и второ място не се присъжда

ІІІ място Десислава Борисова Георгиева VІ б, ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”, Литературен клуб ”Добротворчество”

Възрастова група 7-8 клас

І място Атина Боян Филева   VІІ г клас, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІ място Весела Николаева Недялкова  VІІ г клас, ІІ СОУ”Проф.Н.Маринов”

ІІІ място Жанет Спасова Петрова  VІІ г, ІІ СОУ

ІІІ място Бирсен Бейтиева Алиева    VІІІ а, ІІІ ОУ „П.Р.Славейков”

Поощрение Гьонюл Елшанова Саидова VІІІ а, ІІІ ОУ „П.Р.Славейков”

 

Възрастова група 9 и 10 клас

І място Дилян Димитров Димитров  Х б клас, І СОУ „Св.Седмочисленици”

І място Марина Пламенова Георгиева Х б,  І СОУ „Св Седмочисленици”

ІІ място Пламена  Пламенова Маринова ІХ кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІ място Марио Юлиянов Кирилов   ІХ а, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІІ място Йоанна Красимирова Андонова Х б, І СОУ „Св.Седмочисленици”

 

Възрастова група 11 - 12 клас

І място  Лидия Красимирова Йорданова  ХІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

І място  Стоян Емилов Спасов   ХІ а, Спортно училище „Н.Симов”

ІІ място Владимир Георгиев Владимиров -  ХІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІ място Мустафа Бехчетов Мустафов    ХІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІІ място Петя Тихомирова Петрова   ХІ б, ПГИЧЕ „Митрополит Андрей”

ІІІ място Симона Недкова Иванова   ХІІ а, І СОУ „Св.Седмочисленици”

Поощрение  Христо Руменов Рангелов   ХІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

Жури:

Петър Асенов  - преподавател по БЕЛ

Радослав Черкезов - журналист

Янета Димитрова   - журналист

 

 

Раздел   "Изобразително изкуство"

възрастова група 5 и 6 клас - категория   "Рисунка"

І място  Мариел Георги Тонкова         5 д,  І ОУ „Хр.Ботев”

І място Виолина Стойчева Илиева      5 б, ІІІ ОУ „П.Р.Славейков”

ІІ място Метин Гюнай Мустафа          5 а, ІV ОУ „Ив.Вазов”

ІІІ място Марая Емилова Михайлова  6 в, І ОУ ” Хр.Ботев”

Поощрение Клио Хари Глеридис         6 б,  І ОУ  „Хр.Ботев”

Поощрение  Зюлбие Билгинова Мустафова V а, І ОУ” Хр.Ботев”

Категория  "Плакат"

Възрастова група 5-6 клас

І място Мирослав Мариянов Тодоров V г, І ОУ „Хр.Ботев”

ІІ място  Ебру Хюсеинова Хакиева      ІV ОУ „Ив.Вазов”

ІІІ място Нурай Хасанова                     VІ а, ІV ОУ „Ив.Вазов”

ІІІ място Мехмед Алиев Исмаилов            ІІІ ОУ „П.Р.Славейков”

 

Възрастова група 7-8 клас -  категория  "Рисунка"

І място Гергана Д имитрова Генчева      VІІІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

І място Миглена Мирославова Божидарова  VІІ д, І ОУ „Хр.Ботев”

ІІ място Светлана Калинова Илчева    VІІІ в, І СОУ „Св.Седмочисленици”

ІІІ място Елена Руменова Богданова   VІІІ б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІІ място София Николаева Тинева     VІІІ а, І СОУ „Св.Седмочисленици”

Поощрение  Михаела Сярова              VІІ б, І ОУ „Хр.Ботев”

Поощрение   Берна Бейджанова Шабанова   VІІ в, І ОУ „Хр.Ботев”

 

Категория "Плакат" за възр. група 7-8 клас

І място Александър Ил.Александров   VІІ а , ІV ОУ „Ив.Вазов”

Възрастова група 9-10 клас

І място Владимир Радев  ІХ в, ІІ СОУ „Проф.Н.маринов”

Възрастова група 11-12 клас

І място Габриела Кънева   ХІ в, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІ място Ивана Ярославова  ХІ в, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ІІІ място Станислава Емилова Стоянова  ХІ в, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

ЖУРИ:

Силвия Малинова - художник, педагог, психолог

Нели Димитрова –художник, р-л Школа по из.изкуство „Артея”

Димитър Костадинов – художник  в ХГ „Проф.Н.Маринов”

 

 

Конкурс на тема: "Моето европейско бъдеще"

 

Темата на ХIV-тия ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ТВОРЧЕСТВО "СЛОВО И БАГРА" през тази година е "МОЕТО ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ".

 

 

 

Резултати от ХІІІ-ти Общински конкурс за творчество „Слово и Багра” на тема:  „Подай ръка! Бъди съпричастен!”

Раздел  " Литературно творчество":

Възрастова група -5 и 6 клас

Жанр: есе
1. първо място Жанет Спасова  VІ г кл. ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
Литературен клуб ”Добротворчество”
2. второ място Весела Николаева Недялкова VІ г клас, ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
Литературен клуб „Добротворчество”
3.трето място  Звезделин Атанасов Атанасов VІ г клас, ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”, 
Литературен клуб „ Добротворчество”
4.поощрение   Станислава Георгиева Стоянова V а клас, І СОУ „Св.Седмочисленици”

Жанр: стихотворение
5.първо място Маргарита Великова Николаева V б кл. ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов” ЛТК”Слово”
6.второ място Силвена Атанасова Иванова V кл.,ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов” ЛТК „Слово”
7.второ място Теодора  Стоянова Ангелова VІ а кл., ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
Литературен клуб „Добротворчество”

Жанр: разказ  
8.първо място Маргарита Великова Николаева V б кл.,  ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
ЛТК „Слово”  
9.второ място Ясен Здравков  VІ г кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов” 
Литературен клуб „Добротворчество” 
10.второ място Атина Боян Филева  VІ г кл. ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
Литературен клуб ”Добротворчество” 
11.поощрение Марчела-Василена Димитрова VІ а кл. І СОУ „Св.Седмочисленици”
Грамота за най-малкия участник – Димана Стойчева 

Възрастова група 9 и 10 клас

Жанр: есе
12.първо място  Мустафа Бехчетов Мустафов Х б кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
13.първо място  Пламена Данаилова Вангелова ІХ в кл. ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
14.второ място Антония Асенова Ангелова  ІХ г кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
15.второ място Марина Пламенова Георгиева  ІХ б кл. І СОУ „Св.Седмочисленици”
16.трето място Славена Стилиянова Веселинова  ІХ б кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
Литературен клуб „Добротворчество”
17.трето място Йоанна Красимирова Андонова  ІХ б кл.І СОУ „Св.Седмочисленици”
18.поощрение  Бертан Баязидов Исмаилов Х б кл. ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
19.поощрение Дилян Димитров Димитров  ІХ б кл. І СОУ „Св.Седмочисленици”

Жанр: стихотворение

20.първо място Стефани Стоянова Ангелова   Х б кл.  ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
21.второ място Мустафа Бехчетов Мустафов  Х б кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
22.второ място Петър Каменов Петров  Х бкл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
23.трето място Христо Руменов Рангелов   Х б кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

Жанр: разказ

24.първо място Дилян Димитров  ІХ б кл. І СОУ „Св.Седмочисленици”
25.първо място Лидия Красимирова   Х б кл.   ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

Възрастова група 11 - 12 клас

жанр: есе

26.първо място  Симона Иванова   ХІ а кл.І СОУ „Св.Седмочисленици”

Жанр: разказ

27.второ място   Пламен Стилиянов Иванов  ХІ а кл. І СОУ „Св.Седмочисленици”
28.Специална награда за цялостно представяне – Цанка Спасова ХІ в кл. ІІ СОУ”Проф.Н.Маринов”
ЛТК „Слово”

 

Раздел   "Изобразително изкуство"

Възрастова група 5 и 6 клас 
Рисунка 
1.І място  Мария Руменова Георгиева    5 б кл., І СОУ ”Св.Седмочисленици”
2.ІІ място Атина Боян Филева                 6 г клас, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
3.ІІ място Маргарита Великова Николаева  5 б кл., ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов”
4.ІІІ място  Константина Димитрова Иванова     5 г кл., І ОУ „Хр.Ботев”
5.Поощрение  Ашкън Шенол Хасан и Октай Бейханов Османов 
5 а кл.,  ІІІ ОУ ”П.Р.Славейков”
6.Поощрение  Теодора Николова Йотова     5 кл., ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
Плакат
7.І място Илияна Стойкова и Йорданка Янкова – 5 б, ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”
8.ІІ място  Станислава Стоянов                         5 а, І СОУ „Св.Седмочисленици”
9.ІІІ място Ахсен Ибрямова Кадирова               - 6 б кл., ІV ОУ „Ив.Вазов”
Възрастова група 7-8 клас
Рисунка
10. І място   Гергана Генчева Димитрова                ІІ СОУ ”Проф.Н.Маринов” 
11.ІІ място  Илинда Евгениева                               7 г клас, І ОУ „Хр.Ботев”
12.ІІІ място Айлин Асенова Методиева –             7 в клас, І ОУ „Хр.Ботев”

 

Плакат
13. І място Ебру Орханова Себилиева                VІІІ а кл., ІV ОУ ”Ив.Вазов”
14.ІІ място Гюлтен Гюнаева Ремзиева                VІІІ б кл., ІV ОУ „Ив.Вазов”
15.ІІІ място Кадер Мехмедова Велиева               VІІІ бкл.,ІV ОУ „Ив.Вазов”

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.