Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

ОБУЧЕНИЯ 2015г.

Обучение „Екипност и личностна ефективност. Работа в екип – роли и отговорности” организира МИКЦ-Търговище на 24.10.2015г. в две от залите на Младежки дом – Търговище. 20 младежи от Търговище, записали се самостоятелно в обучението, преминаха през Лабиринта на Индиана Джоунс, разделени на две групи, показвайки че могат да работят успешно в екип. Инициативата бе част от проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“.

Разделени на две екипа младежите спориха на тема „За и против стрелбата по бежанци на границата”. Тя бе провокирана от актуални събития през изминалите дни. Обучителите Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие в Търговище обсъдиха с тях две важни теми – „Работа в екип – смисъл и модели на поведение” и „Психология ли е работата в екип”. Разгледани бяха поведението на лидера и на останалите членове в екипа. Младежите решаваха тестове и логически задачи.

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение «Мисионис», в партньорство с Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище.

Всички снимки:

ТУК

 

 

„Лидерство и лидерски компетенции. Умения за въздействие”

 

Шестото обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“ бе на тема „Лидерство и лидерски компетенции. Умения за въздействие”. Включиха се 20 младежи от Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие.


В първата част на обучението младежите получиха информация на тема „Лидерство и мениджмънт”. Цветелина Христова сподели с тях размисли на велики личности като Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг и Нелсън Мандела. Изложението й продължи с качествата които трябва да притежава лидерът в общуването си с останалите. Застъпени бяха сходствата и разликите между лидер и мениджър; междуличностните роли, различните подходи за вземане на решения.


Преди обедната почивка участниците бяха разделени на три групи и всяка получи задача да построи кула от сламки, без да използва никакви помощни средства. В групите участниците подходиха различно, имаше такива, в които лидерската позиция се прояви бързо, имаше и други, където заложиха повече на екипна работа, в която всеки участваше равноправно.


След почивката, младежите решаваха логически задачи, целящи да им покажат, че мениджърския подход е свързан с мислене извън границите на задачата, като се спазва всяко от нейните условия. Последва дебат „за” и „против” смъртното наказание, свързан с умението за водене на спор и отстояване на личностна позиция. Част от младежите отстояваха позиция, в която не вярват, по думите на обучителите с цел да усетят и неприятните страни на това да си мениджър.


Проект “МИКЦ – Търговище - в подкрепа на младите хора“ се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

ГАЛЕРИЯ


Трети тренинг по асертивно поведение в МИКЦ-Търговище


Петото обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“ бе отново тренинг за развитието на социални умения.
През месеците февруари, март и април МИКЦ-Търговище организира три двудневни тренинга за развитие на социални умения. Първият се състоя на 21 и 22 февруари, вторият – на 21 и 22 март, а третия на 4 и 5 април в Камерната зала на Младежки дом-Търговище. Обучители бяха д-р Иво Духленски и д-р Елена Маринова - психотерапевти.

Третия тренинг по асертивно поведение започна с информация и упражнения, свързани с вербалната и невербална комуникация. Акцентирано бе върху дистанцията между събеседниците в различни видове комуникация, върху положението на ръцете и движението на очите, издаващи нашето моментно състояние. Припомнени бяха правила за говорене пред публика. Младежите упражняваха увереност в поведението и походката, обръщайки внимание на езика на тялото, влизаха в различни роли, за да затвърдят асертивно поведение, зачитащо собствените нужди и уважаващо тези на другия. Внимание бе отделено на ръкостискането и неговото значение в общуването, на начина на стоене и позите при сядане, целящи да предразположат или да създадат преграда. Отработени бяха техники за справяне с манипулативно поведение, като всеки участник от групата се включи в разиграването на ситуации по двойки. Следваха игри при които младежите трябваше да стигнат до общо решение преминавайки през толерантно диалогично общуване.

Вторият модул от тренинг-обучението завърши с оценка на това къде се намира всеки участник, какво е постигнал до момента и какво иска да успее в бъдеще. Обратната връзка показа, че всички са се чувствали добре по време на тренинга и оценяват получените знания и умения като много полезни за бъдещото им развитие.

Проект “МИКЦ – Търговище - в подкрепа на младите хора“ се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

Снимки можете да разгледате тук - ГАЛЕРИЯ

 

Втори тренинг за развитие на социални умения в МИКЦ-Търговище


Четвъртото обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“ бе отново тренинг за развитието на социални умения.

През месеците февруари, март и април МИКЦ-Търговище организира три двудневни тренинга за развитие на социални умения. Първият се състоя на 21 и 22 февруари, а вторият – на 21 и 22 март в Камерната зала на Младежки дом-Търговище. Следващият модул предстои на 4 и 5 април. Обучители са д-р Иво Духленски и д-р Елена Маринова - психотерапевти.

Във втория тренинг се включиха 16 младежи на възраст 16-26 години. Той започна с разиграването на различни ситуации и типовете възможно поведение – пасивно, агресивно, асертивно и манипулативно. Младежите влизаха в различни роли, за да затвърдят обсъжданата представа за характерните черти на всеки от тези типове поведение. Подробно бяха разгледани комуникативните умения говорене и слушане. Обсъдени бяха факторите, които възпрепятстват активното слушане. Обърнато бе специално внимание на говоренето пред аудитория. Всеки участник трябваше да направи кратка презентация пред останалите по тема, която го вълнува, като след това получи анализ на вербалното и невербалното си поведение и насоки за по-добро представяне в подобни ситуации. През втория ден бе упражнявана способността за отправяне на молба и за казване на асертивно „не” – отказ при който отстояваш своите желания и нужди, без да се чувстваш неудобно или да накърняваш самочувствието на събеседника.

Вторият модул от тренинг-обучението завърши със среща с успяла, себеуверена, популярна личност, позната  от телевизионния екран. Слави Трифонов разказа на младежите за своя път към успеха и популярността, за цената, която се плаща по този път и за следването на твърди морални ценности – важен фактор, за да бъдеш успешен.

Проект “МИКЦ – Търговище - в подкрепа на младите хора“ се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

 

Тренинг за развитие на социални умения в МИКЦ-Търговище

Третото обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“ бе тренинг за развитието на социални умения.

През месеците февруари, март и април МИКЦ-Търговище организира три двудневни тренинга за развитие на социални умения. Първият се състоя на 21 и 22 февруари в Камерната зала на Младежки дом-Търговище. Обучител бе д-р Иво Духленски, а ко-обучител д-р Елена Маринова - психотерапевти. Включиха се 18 младежи на възраст 16-26 години, които се записаха по свое желание и участваха много активно в работата на групата.

В първата част на тренинг-обучението младежите обсъдиха самоувереността от всички нейни положителни страни и на какво се дължат негативните възприятия, свързани с това качество на личността. Как да бъда уверен в себе си, но да не прекрачвам границата към безкритичната самоувереност, какви са ресурсите, които осъзнато притежавам, мога ли да се опра винаги на тях, как да вярваме повече в себе си и да поставяме граници срещу тези, които могат да ни наранят, бяха само част от въпросите, на които младежите търсиха отговор.

Последва презентация за типовете поведение – пасивно, агресивно, асертивно и манипулативно. През втория ден младежите разиграваха ситуации и влизаха в различни роли, за да добият още по-ясна представа за характерните черти на всеки от тези типове поведение, играха игри за доверие. Първият модул от тренинг-обучението завърши с рисуването на обща картина, което показа че за краткото време, в което са заедно, участниците вече работят успешно в екип и могат да се допълват и подкрепят.

Следващите два модула предстоят в края на март и в началото на април.

Проект “МИКЦ – Търговище - в подкрепа на младите хора“ се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

Проекти за младежки зони, аквапарк и зоологическа градина писаха в МИКЦ-Търговище

Второто обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище – в подкрепа на младите хора“ бе на тема „Кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на ЕС – нов програмен период 2014-2020”. Включиха се 20 младежи от училищата в Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие.

В първата част на обучението младежите получиха информация за видовете оперативни програми на ЕС, които ще се реализират в България през новия програмен период 2014-2020г., за фазите на проектния цикъл и за насоките на кандидатстване. Цветелина Христова им показа какво включва и как трябва да бъде разписан един проект. Никола Станчев акцентира на финансовата обосновка – кои разходи са допустими преки, кои непреки, кои не се допускат при кандидатстване и пр.

Преди обедната почивка участниците бяха разделени на четири групи и всяка получи задача да обмисля идея за проект, който би желала да се реализира в Търговище, след кандидатстване по някоя от разгледаните оперативни програми. Последва игра за екипност, в която младежите получиха възможността да построят само с вестници и тиксо нещо, което да е по-високо от това на другия отбор, да не опира в тавана и да не пада. По свой собствен път всяка от групите стигна до идеята, че може да опакова най-високия в екипа – в едната група изцяло по желание на опакования, а в другата въпреки нежеланието му.

След почивката обособените по-рано четири групи разработиха свое проектно предложение, изписвайки подробно дейностите и предвидените по тях разходи.
Една от групите предложи проект за построяване и оборудване на аквапарк с четири басейна – три за различните възрастови групи и един професионален за спортисти.

Целта на втората разработена идея бе превръщане на местността „Блатото” в спортен и културен младежки център. Предвидено бе да бъдат обхванати множество спортове, които да се практикуват на открито и закрито, а сцени на таланта да дават възможност на младите хора да развиват творческите си заложби. Сред целите на проекта бяха изброени още намаляване на наднорменото тегло сред деца и млади хора, по-добра комуникация с връстниците, подготвяне на спортисти и творци за изява в чужбина.

Името на следващия проект бе „Play”, а основната цел - подобряване живота на младите хора чрез оборудване на младежки център за отдих и забавление. Младежите бяха предвидили цялостен ремонт на съществуваща сграда и оборудване с компютърни конфигурации, билярдни маси, боулинг пътеки и джаги.

Четвъртият проект бе с име „Зоосвят” и предлагаше изграждане на зоологическа градина с австралийски животни в Търговище. Целта му - превръщане на града в интересна туристическа дестинация и нова възможност за развлечение и почивка за жителите му.

Проект “МИКЦ – Търговище - в подкрепа на младите хора“ се финансира от Министерство на младежта и спорта и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

Всички снимки можете да разгледате тукГАЛЕРИЯ


 

Обучение „Управление на гнева и контрол на агресията”


Двудневно обучение на тема „Управление на гнева и контрол на агресията” се състоя в Камерна зала на Младежки дом Търговище. То бе насочено към младежки работници, специалисти в училищата и в институции, работещи с млади хора и бе част от проект „МИКЦ-Търговище – в подкрепа на младите хора”.

Обучител бе проф. д-р Даниела Тасевска – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и специалист по проблемите на рисковото и девиантно поведение, психология на развитието и клинична психология. Участваха младежки работници, представители на повечето училища в града и на основното училище в с.Голямо Ново, на отдел „Закрила на детето”, РЗИ, РИО, отдел „Образование” в местната администрация, на Ресурсния център, Комисията за борба с противообществени прояви и др.

Целите на обучението бяха няколко: 
  • Актуализиране на знанията за същността на агресивността и агресивното поведение и идентифициране на връзката между гнева и агресивното отреагирване.
  • Формиране на когнитивното вярване, че ефективната комуникация при междуличностното взаимодействие е израз на себеасертивно поведение.
  • Трениране на умения за управление на гнева и контрол на агресията.

Първият ден започна с измерване на очакванията и представяне целите на обучението. Последваха симулативни и ролеви игри.  По групи участниците идентифицираха проблемни ситуации в междуличностното взаимодействие и ги обсъждаха. След почивката последва работа с въпросници за самооценка на стратегиите за реагиране в конфликтна ситуация и за ефективност на комуникативните умения. През втория ден основният акцент падна върху „Управление на информацията и превенция на проблемната комуникация при междуличностното взаимодействие”.

Проект: „МИКЦ-Търговище – в подкрепа на младите хора” се изпълнява от Сдружение „Мисионис”, Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 1: „Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове /МИКЦ/”. Финансира се от Министерство на младежта и спорта.

 

ОБУЧЕНИЯ 2015г.

януари
„Управление на гнева и контрол на агресията”
„Как да пишем проекти по европейски програми”


февруари, март и април

„Обучителен тренинг в социални умения”


юни
“Лидерство – лидерски компетенции. Умения за въздействие.”


октомври
„Ролята на младите хора при формиране на местната политика”


ноември
„Екипност и личностна ефективност.Работа в екип-роли и отговорности”


Обученията на МИКЦ-Търговище ще ТИ донесат нови знания. Ще помогнат за ТВОЕТО лично развитие. Ще ТИ дадат възможност да видиш как би изглеждала  мечтата ТИ в реалния живот и как можеш да живееш по-здравословно, мислейки ЕКО-логично. Ще ТЕ научат да пишеш CV и мотивационно писмо. Ще провериш справяш ли се добре в екип и ставаш ли за лидер. Ще бъдат добра възможност за забавление чрез интерактивни игри в нова среда от връстници.
ВКЛЮЧИ СЕ!!!

Приключи последното за тази година обучение в МИКЦ-Търговище

Как се мисли екологично и се градят политики за опазване на околната среда обсъждаха младежи по време на последното обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. То бе на тема „Екология. Местни политики за опазване на околната среда” и се проведе в камерната зала на Младежки дом.

Участваха 20 младежи от II СОУ „Проф. Никола Маринов” в Търговище. Обучител бе Екатерина Милиславова – председател на Сдружение „Мисионис”. Младежите получиха информация във връзка с европейската, националната и местната еко-политика, като акцентите бяха поставени върху правомощията и задълженията на местната власт.

Проблемите, които бяха обсъдени по време на обучението бяха много – сред тях нуждата от озеленяване в междублоковите пространства, кои са устойчивите растителни видове, ролята на доброволците при решаване на проблемите свързани с озеленяването, липсата на паркоместа. В по-далечна перспектива бе посочено, че би било добре автомобилите да се заменят с електромобили, а до тогава да бъде наложено обходният път да се използва задължително от транзитно преминаващите през града автомобили. Рециклирането бе друг проблем, по който разсъждаваха участниците в обучението.

Проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се финансира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

Тренинг и обучение в МИКЦ-Търговище

Днес от 17.30ч. е предпоследната сесия от втория психологически тренинг за повишаване на самооценката, наречен „Емоционална компетентност и социални умения”. Той включва шест подтеми – за справяне с гнева, вината, страха, тъгата, срама и любовта. Тренингът е част от проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. Водещи са психологът Марина Маринова и психотерапевтът Ани Петрова, които работят към консултативния кабинет по проекта.

Поредното обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се състоя в петък и беше на тема „Кариерно консултиране”. Включиха се 22 младежи от училищата в Търговище и един, завършил средното си образование. Обучители бяха отново психологът Марина Маринова и психотерапевтът Ани Петрова.

Младежите получиха информация във връзка с подготовката на документи за кандидатстване на работа. Научиха как се пишат автобиография и мотивационно писмо. Разгледани бяха различни формати на CV и бе акцентирано на някои основни норми при съставянето му.

Проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се финансира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОМН и се изпълнява от Сдружение «Мисионис», в партньорство с Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище.


Обучение за справяне с асоциално поведение в МИКЦ-Търговище

 

 

Обучението започна с въвеждане в темата – представяне, изграждане на работни правила, очаквания. Обсъдени бяха видовете асоциално поведене. Последва работа по групи. След почивката младежите обсъждаха какви са причините за извършване на асоциални прояви. Последва мозъчна атака. След това бе попълнен въпросник за измерване на агресивността, с цел самопознание.

В програмата следваха - коментиране на последиците от това поведение и работа по групи, дискусия, затваряне на темата – обобщение, дискусия, въпроси.

Обучение за екипна работа в МИКЦ-Търговище


 

ГАЛЕРИЯ

 

20 младежи от I СОУ „Св. Седмочисленици” в Търговище преминаха през лабиринт, разделени на две групи, показвайки че могат да работят успешно в екип. Инициативата бе част от второто за тази календарна година обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. Темата бе „Работа в екип. Отговорности и задължения в бизнес средата”.

Разделени на две групи младежите спориха на тема „За и против смъртното наказание”. Обучителите от Център за регионално развитие им показаха как се попълва CV и коментираха някои от  46-те най-често срещани въпроси при събеседването с работодател.

Проектът се финансира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОМН и се изпълнява от Сдружение «Мисионис», в партньорство с Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище.

 

 

Проекти за опознаване историята на американското кино, за модерни спортна зала и парк писаха младежи от Търговище

Поредното обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе отново на тема „Как да пишем проекти по европейски програми”. Включиха се 20 младежи от училищата в Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие.

В първата част на обучението младежите получиха информация за видовете оперативни програми на ЕС, за фазите на проектния цикъл и за насоките на кандидатстване. Цветелина Христова им показа какво включва и как е разписан проект вече одобрен за изпълнение по една от оперативните програми. Никола Станчев акцентира на финансовата обосновка – кои разходи са допустими преки, кои непреки и кои не се допускат при кандидатстване.

Участниците бяха разделени на три групи и всяка разработи свое проектно предложение, изписвайки подробно дейностите и предвидените по тях разходи.

Една от групите предложи проект за голяма четириетажна спортна зала, в която да се практикуват много спортове и да се провеждат международни състезания. В нея бяха предвидени и помещения за арт-ателиета. Тяхното мото бе „Здраве и спорт”. Младежите бяха предвидили и описали нужните разходи за строежа и оборудването на залата.

Целта на втората разработена идея бе опознаване историята на американското кино, обогатяване културата на младите хора и изглаждане на различията между България и САЩ. Предвиден бе двуседмичен престой в Лос Анджелис, разглеждане на различни музеи на киното, 5-дневно обучение в Академията за филмово изкуство.

Името на следващия проект бе „Let s have fun”, а основната цел -  възможност за общуване на хора и групи от всички възрасти в новоизграден модерен парк, включващ езеро, водни колелета, зони по интереси и др.

Проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ се финансира от НЦЕМПИ и се изпълнява от Сдружение „Мисионис” и Младежки дом, в партньорство с Община Търговище.

 

Пет обучения в МИКЦ-Търговище през 2013г.

 

Обученията в МИКЦ-Търговище продължават и през тази година. Отворени са за всички млади хора до 29 години. Можете да се записвате на тел. 0601/ 6-57-19

 

 

Петото обучение - „Екология. Местни политики за опазване на околната среда”

Петото обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе на тема „Екология. Местни политики за опазване на околната среда”. То се състоя в камерната зала на Младежки дом. Участваха 20 младежи от училищата в Търговище. Обучител бе Екатерина Милиславова – председател на Сдружение „Мисионис”. Заедно с нея младежите обсъдиха, по какъв начин в региона се замърсяват водата, въздуха и околната среда.
Учениците получиха информация във връзка с европейската, националната и местната еко-политика. Акцентирано бе върху правомощията и задълженията на местната власт. Младежите споделиха, че според тях заводите и хората замърсяват въздуха и средата, а разделното сметосъбиране, въведено в града, е неефективно. По време на срещата те научиха кои са предприятията, потенциални замърсители в региона, според доклади на РИОСВ и че в района на ж.п. гарата въздухът е най-замърсен.
Проследен бе пътя на отпадъците от дома до депото за сепариране в Търговище, от където те се изпращат за рециклиране. Дадени бяха редица конкретни примери за положителни европейски практики. Екатерина Милиславова посочи Швейцария като страна с най-голям ангажимент към опазването на природата, а Австрия с най-сериозно отношение към рециклирането на отпадъци. Двете европейски страни рециклират 70% от отпадъците си, коментира тя, надминава ги само САЩ, където се стремят към максимално преработване на отпадъците.
Разделени по групи, участниците в обучението изработиха местна програма, включваща мерки за опазване на околната среда. „Нашето съзнание е решаващо за опазването на собствения ни град – сподели в края на срещата Екатерина Милиславова.”

Четвъртото обучение - „Кариерно консултиране”

Днес се състоя четвърто обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. То бе на тема „Кариерно консултиране”. Участваха 20 младежи от училищата в Търговище. Обучители бяха психологът Марина Маринова и психотерапевтът Ани Петрова.
Младежите получиха информация във връзка с подготовката на документи за кандидатстване. Чрез ролеви игри упражниха умения за явяване на интервю.
Обсъдено бе още как да се търси работа, какви са типовете обяви и къде биват публикувани. След като се открие подходяща, как се пишат автобиография и мотивационно писмо. Показани бяха различни формати на CV и бе акцентирано на някои основни норми при съставянето му. Обсъдени бяха и основните правила при явяване на интервю. Разиграни бяха конкретни ситуации при които младежите трябваше да се справят и да се представят добре. Основните правила които научиха – „Отидете по-рано!”, „Облечете се делово”, „Телефонът изключен преди интервюто!”
Те разбраха още, че е добре след проведеното интервю за работа да изпратят писмо до фирмата или организацията, пред която са се явили, за да и благодарят и да изразят готовност за нова среща. Проучванията показват, че този простичък жест увеличава шансовете за назначаване с 20%.

Третото обучение - „Причини и последствия от агресивното поведение. Стратегии за справяне”

Третото обучение по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе на тема „Причини и последствия от агресивното поведение. Стратегии за справяне”. То се състоя на 27 април. Участваха 21 младежи от училищата в Търговище. Обучители този път бяха Марина Маринова и д-р Ани Петрова. Тук акцентът бе поставен върху преодоляване на агресивното поведение – осъзнати причини за агресията, техники за справяне, трениране на асертивно поведение.


Двуметрови хартиени кули строиха младежи по време на второто обучение за работа в екип

Кули от вестници строиха 20 младежи от Търговище, за да покажат, че могат да работят успешно в екип. Инициативата бе част от второто обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. Темата бе „Работа в екип. Отговорности и задължения в бизнес средата”.
Обучителите Никола Станчев и Диана Неделчева от Център за регионално развитие показаха на младите хора как се попълва CV във формат Europass и им помогнаха да попълнят своя автобиография в този европейски стандарт. Разясниха им какви документи се прилагат при кандидатстване за работа, какво трябва да съдържа Мотивационното писмо и нужни ли са препоръки. Младежите имаха възможност да отговорят на 46 най-често срещани въпроси при събеседването с работодател.
След като усетиха какво е да си на мястото на търсещия работа, участниците минаха от другата страна – тази на ръководителите на фирми. Разбраха кои са най-важните бизнес умения, за да си добър предприемач и кои са най-честите проблеми, водещи до провал. Преди да започне екипната работа, бяха обсъдени правилата на честта, които е добре да спазва всеки екип.
Снимки от обучението ТУК

Проекти за спорт, творчество, пътувания и метеорология писаха младежи

Първото обучение в рамките на проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“ бе на тема „Как да пишем проекти по европейски програми”. Включиха се 21 младежи от училищата в Търговище. Обучители бяха Никола Станчев и Цветелина Христова от Център за регионално развитие.
В първата част на обучението младежите получиха информация за видовете оперативни програми на ЕС, за фазите на проектния цикъл и за насоките на кандидатстване. Никола Станчев акцентира на финансовата обосновка – кои разходи са допустими преки, кои непреки и кои не се допускат при кандидатстване.
Участниците имаха възможност да излязат с идеи за проекти и след това да разработят по една предпочитана.
Една от групите предложи проект за спортна зала, в която да се практикуват по-малко популярни за града спортове – хандбал и др. Тяхното мото бе „Напусни виртуалния свят и влез в реалния”. Младежите бяха предвидили и описали нужните разходи, като включиха дори програма за здравословно хранене.
Втората разработена идея бе за подкрепа на млади автори, пишещи и рисуващи. Предвидени бяха семинари, срещи, изложби, конкурси и издаването на сборници с творчество.
Името на следващия проект бе „Кръжок по метеорология и туризъм”, а основната цел - обучение и развлечение, опознаване на природата, извършване на измервания и изследвания. Четвъртото проектно предложение, разработено от младежите бе с име „Опознаване на международните култури и изкуства” и включваше конкурс „Пътуване в чужбина” и кръжок, в който да се изучават образците на световната култура.
Сред останалите идеи имаше за виртуално обучение в училище, „Шкафче за всеки”, спорт по избор в училище, възстановяване на Опитното поле, създаване на доброволчески център, изграждане на кино „Арена” и др.
Младежки информационно-консултантски център продължава дейността си по проект “МИКЦ – Търговище - информация и консултация за младите хора“. Проектът се финансира от Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към МОМН и се изпълнява от Сдружение «Мисионис», в партньорство с Център за младежки дейности и инициативи и Община Търговище.

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.