Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище


 

"Коледни чудеса" - протокол с награди

 

Раздел: Коледна картичка - възрастова група - 5-6 клас

 

1.Поощрение - Сечил Сунай Хюсеин СОУ за ДУС „Св.Иван

Рилски”

2.Поощрение - Вайде Алибашъ  ОУ”Св.Св.Кирил и  Методий”- с.Дралфа

3.Поощрение - Бейджан Хамидов V кл. , ІV ОУ „Ив.Вазов”

4.Поощрение -  Виолина Стойчева Илиева V,   ІІІ ОУ”П.Р.Слав.”

5.ІІІ място - Бетина Бонева V кл., І СОУ”Св.Седмочисленици”

6.ІІІ място - Стойчо Стилиянов Трифонов V кл., І ОУ”Хр.Ботев”

7.ІІ място - Селин Исуфова Салиева V, ІІ ОУ „Хр.Ботев”

8.ІІ място - Стела Веселинова Кръстева VІ, І СОУ”Св.Седмочисленици”

9.І място - Константина Димитрова Илиева VІ, І ОУ”Хр.Ботев”

10.І място - Мария Руменова георгиева  VІ кл., І СОУ”Св.Седмочисленици”

 

Раздел: Коледна картичка-възрастова група 7-8

 

11.Поощрение - Мехмед Мустафа Мехмед VІІІ клас ОУ”П.Хилендарски”

12.Поощрение - Валентин Мариянов ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

13.ІІІ място  - Нурсай Несибова ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

14.ІІІ място - Полина Иванова Александрова VІІ кл.,І ОУ „Хр.Ботев”

15.ІІ място - Елена Руменова Богданова VІІІб , ІІ СОУ

16.ІІ място - Десислава Светославова Стефанова VІІІ б , ІІ СОУ

17.ІІ място - Илинда Евгениева Георгиева VІІ а, І ОУ „Хр.Ботев”

18.І място - Гергана Димитрова Генчева VІІ б, ІІ СОУ”Проф.Н.Маринов”

19.І място - Иван Милков Колев VІІ в, І ОУ „Хр.Ботев”

 

Раздел: Коледна украса - възрастова група – 5 - 6 кл.

 

20.Поощрение - Алиосман Алиосманов -  ПУИ „Д-р П.Берон”

21.Поощрение - Виктория Деянова Тотева   V кл. І СОУ ателие „Приложно изкуство”

22.ІІІ място - Габриела Ивайлова Неделчева V кл.І СОУ ателие „Приложно изкуство”

23.ІІІ място - Ралица Стилиянова Дончева VІ, клуб Батик”

24.ІІ място - Йорданка Янкова  VІ кл. ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

25.ІІ място - Борислава Пламенова Русева VІІ б ІІ СОУ

26.І място-  Никола Нелев Неделчев VІ б І ОУ „Хр.Ботев”

и Христо Иванов Христов VІкл. І ОУ „Хр.Ботев”

 

Раздел: Коледна украса -възрастова група - 7-8 клас

 

27.ІІІ място  - Деница Стефанова и Десислава Светославова VІІІ,  ІІ СОУ „Проф.Н.Маринов”

28.ІІ място - Калин Емилов Зафиров VІІ а, І СОУ ”Св.Седмочисленици”, ателие „Приложно изкуство”

29.ІІ място - Десислава Николаева Серафимова VІІ б ІІ СОУ

30.І място - Георги Валентинов Георгиев  VІІ в І ОУ „Хр.Ботев”

31. Специална награда за колективна работа се присъжда за „Коледно пано” на VІІ а клас, ІV ОУ ”Ив.Вазов”

 

 

В раздел Коледна картичка  -за преподаватели, чийто ученици

са се представили най-добре в конкурса "Коледни чудеса" -

възр. гр. 5-6 клас - се отличава  Ивалина Белчева- І ОУ и Валентин Тенев- І СОУ.

 

В раздел Коледна картичка - за възрастова група -7-8 клас,

се награждава преподавател, чиито ученици са се представили  най-добре Диана Ангелова –ІІ СОУ

 

В раздел Коледна украса - за преподаватели,

чийто ученици са се справили отлично се награждава  Емил Димитров – ІV ОУ „Ив.Вазов” и Ателие по приложно изкуство към І СОУ „Св.Седмочисленици”

 

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.