Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

"1 КУТИЯ" - личностно развитие и игра

 

12 младежи от Търговище преминаха през тренинг за личностно развитие, базиран на дизайн мисленето като подход за създаване на нещо ново и креативно. В два последователни дни, с подкрепата на своя обучител Никола Димов, те създадоха четири игри за друг отбор, изследвайки неговите интереси, желания и нагласи и преминавайки през конкретна последователност от стъпки. Резултатът беше много полезен и забавен за всички. Той съчетаваше работа в екип, проучване на нагласи, артистични умения и изобретателност.

Дизайн мисленето (Design thinking) е креативен подход за решаване на комплексни проблеми и намиране на иновативни и нестандартни решения за тях. Методът е пътешествие в няколко етапа: разбиране същността на проблема и дефиниране, генериране на иновативни идеи, оценка и селекция на идеите, изграждане на бърз и евтин прототип и тестване.

Най-голямото предимство на дизайн мисленето, е че поставя потребителя с неговите преживявания в центъра. Това е най-човешкият бизнес подход, концентриращ се не върху продукта/услугата, а върху потребителя и съчетаващ човешкото с креативното и рационалното.

Още снимки можете да разгледате тук: Галерия

назад

Copyright © www.cmditg.com 2021

design compaskom©.