Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

"Дерзая" 2022 - учене чрез преживяване, лично осъзнаване и взаимност

През почивните дни Младежки дом-Търговище организира тренинг за личностно развитие, наречен "Дерзая". Включиха се 14 млади хора от града, на възраст от 15 до 18 години. Интересът и активността им бяха големи. Стъпка по стъпка те учиха нови неща за себе си, за другите и общността, чрез преживяване. Влизаха в роли, сблъскаха се с трудни и дори неразрешими казуси, участваха в активности, които им дадоха възможност да се изявят като индивидуалност и да работят в екип.

Ученето чрез преживяване включваше  забавни и провокиращи активности, среща с нови хора и идеи, много споделен личен опит по въпроси като - с какво предизвикателствата са ценни за мен; как да комуникирам със себе си и с другите по градивен начин;  как  да опозная и приема многообразието от хора, идеи и възможности; как да изразявам спокойно мислите, чувствата и нуждите си.

Фасилитатор на преживяването бе Никола Димов, който е дизайнер на обучителни програми и тренинги за личностно развитие, базирани на преживяване от 7 години. Има шарен доброволчески и предприемачески опит. Никола е сертифициран кариерен консултант, дипломант по психология и специализира действени методи, психодрама и социометрия. Координатор е в програма "Училища за пример" на Заедно в час и е част от звеното обучители към ЦРЧР („Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“) и ТСА ("Заедно в пъстър свят" и МАСС: дете-центриран подход и качествено образование).

Снимки можете да разгледате тук: ГАЛЕРИЯ

 назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.