Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

"Дерзая 2.0" замисли и предизвика 21 младежи от Търговище

 

 

В почивните дни Младежки дом-Търговище организира тренинг за личностно развитие, наречен "Дерзая 2.0". През последните 4 години "Дерзая" - ниво 1 преминаха около 100 младежи от Търговище и го определиха като едно от най-предизвикателните, подкрепящи и смислени преживявания, които са имали. "Дерзая 2.0" бе за тези от тях, които търсят себе си, опитват се да разберат другия и продължават да се стремят към лично израстване.

Включиха се 21 млади хора от града, на възраст от 15 до 20 години. Интересът и активността им бяха големи. Те продължиха да учат нови неща за себе си, за другите и общността, чрез преживяване. Влизаха в роли, участваха в активности, които им дадоха възможност да се изявят като индивидуалност и да работят в екип.

Темите, по които работиха младежите през двата дни заедно, бяха свързани с идентичност - индивидуална и групова, с интеркултурализъм, с бариери и фактори, подкрепящи многообразието. През втория ден акцентът беше върху сътрудничество, спонтанност и креативност, а също изграждане и развитие на житейски умения.

Фасилитатор на преживяването бе Никола Димов, който е дизайнер на обучителни програми и тренинги за личностно развитие, базирани на преживяване от 7 години. Има шарен доброволчески и предприемачески опит. Никола е сертифициран кариерен консултант, дипломант по психология и специализира действени методи, психодрама и социометрия. Координатор е в програма "Училища за пример" на Заедно в час и е част от звеното обучители към ЦРЧР („Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“) и ТСА ("Заедно в пъстър свят" и МАСС: дете-центриран подход и качествено образование).

Снимки можете да разгледате тук: ГАЛЕРИЯ

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.