Добре дошли в новия сайт на Младежки дом - Търговище

Много споделени емоции, активности и създаване на подкаст по време на тренинг "Въздействам"

 

През почивните дни Младежки дом-Търговище организира за пореден път тренинг за личностно развитие с млади хора от града. Този път с име "Въздействам".  В това преживяване участниците имаха възможност да се потопят във "въздействието" - чрез разбиране, изследване, създаване, планиране и осъзнавайки смисъла от него.

Включиха се 17 млади хора от града, на възраст от 14 до 18 години. Те споделяха искрено; подкрепяха се; учиха нови неща за себе си, за другите и общността, чрез преживяване. Участваха в активности, които ги провокираха да мислят върху сложните взаимовръзки между хората в малки и големи групи.  "Игрите" и дискусиите им дадоха възможност да се изявят като индивидуалност и да работят в екип, да осмислят и съпреживяват.

Ученето чрез преживяване през втория ден на тренинга включваше разиграване на подкаст "Въздействам" с водещи и гости, които в рамките на час обсъждаха задълбочено проблеми касаещи зависимостите, в най-широкия смисъл на думата; личното осъзнаване и просперитет; токсичните хора и поставянето на граници.

Тренингът е част от последователната политика на Младежки дом-Търговище, започнала преди повече от 15 години, за създаване на среда и условия за развитие на млади хора от града и региона в неформална среда на обучение.

Фасилитатор на преживяването отново бе Никола Димов, който е дизайнер на обучителни програми и тренинги за личностно развитие, базирани на преживяване. Никола е сертифициран кариерен консултант, дипломант по психология и специализира действени методи, психодрама и социометрия. Координатор е в програма "Училища за пример" на Заедно в час и е част от звеното обучители към ЦРЧР („Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“) и ТСА ("Заедно в пъстър свят" и МАСС: дете-центриран подход и качествено образование).

Снимки можете да разгледате тук:

ГАЛЕРИЯ 1

ГАЛЕРИЯ 2

 

назад

Copyright © www.cmditg.com 2022

design compaskom©.